Omruilen strips bij vingerprik-methode Lees meer...

Contact

Adres:
Vlambloem 21 | Postbus 8661 | 3009AR Rotterdam
Bredaseweg 165 | Postbus 228 | 4870AE Etten-Leur

T (076) 502 91 50 - op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur.
T 06 11 03 11 61  - op zaterdag, zon- en feestdagen van 17.00 tot 18.00 uur.
F (076) 502 91 53 en (010) 207 11 63

Voor arts en apothekers werken wij met een 24-uursdienst op een speciaal dienstnummer (bij arts en apotheker bekend).

www.srtb.nl / www.star-shl.nl
info@srtb.nl / tdlijn@star-shl.nl

Heeft u een verbeterpunt of klacht?

Trombosedienst Star-Shl doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wanneer u niet geheel tevreden bent over de dienstverlening van SHL-Groep horen wij dit graag. U kunt zich dan wenden tot de afdeling Kwaliteit. Deze is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via het nummer (076) 502 91 00.

Natuurlijk kunt u ook schriftelijk of per e-mail reageren. Vermeld bij de omschrijving van uw klacht ook uw volledige naam, geboortedatum en adresgegevens zodat wij uw klacht direct in behandeling kunnen nemen.

Trombosedienst Star-Shl
Afdeling Kwaliteit
Postbus 228
4870 AE ETTEN-LEUR
kwaliteit@shl-groep.nl

Privacy

Trombosedienst Star-Shl hecht er grote waarde aan dat (persoons)gegevens van patiënten, artsen, verloskundigen en medewerkers zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) en de Wet publieke gezondheid (Wpg) worden verwerkt.

Trombosedienst Star-Shl heeft een privacyreglement opgesteld waarin is vastgelegd hoe SRTB omgaat met het vastleggen van (persoons)gegevens. Alle medewerkers tekenen bij aanstelling voor naleving van het privacyreglement.

Het privacyreglement kan hier worden gedownload.

Voor vragen over het privacyreglement kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit, de functionaris Gegevensbescherming, via telefoonnummer: (076) 502 91 00 of per e-mail: kwaliteit@shl-groep.nl.

Nieuws