Omruilen strips bij vingerprik-methode Lees meer...

FAQ

Op deze pagina vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen over uw behandeling en zelfmeten.

Vragen n.a.v. de gewijzigde streefgrenzen:

 • Weet mijn specialist hiervan?

Ja uw specialist is hiervan op de hoogte; het is een besluit van alle specialisten.

 • Weet mijn huisarts hiervan?

Ja uw huisarts is hiervan op de hoogte.

 • Loop ik gevaar?

Nee, u loopt geen gevaar; Immers de ondergrens van deze therapeutische range blijft ongewijzigd;  de bovengrens verlaagt met 0.5 INR. 

 • Ik heb een aangepast streefgebied, verandert er nu iets voor mij?

Nee, vooralsnog verandert er niets voor u. 

 • Ik zie mijn cardioloog/specialist niet meer: moet ik dan een afspraak gaan maken?

Nee, dit is niet nodig. 

 • Waarom deze aanpassing?

Internationaal worden deze waarden altijd gehanteerd. Door internationale waarden te hanteren is het eenvoudiger de Nederlandse doseerkwaliteit internationaal te beoordelen en te vergelijken en kan ook makkelijker worden deelgenomen aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.

 • Waar zie ik mijn nieuwe range?

De nieuwe range staat op uw doseerbrief.

 • Kan mijn streefwaarde niet gelijk blijven, het is toch altijd goed gegaan?

Nee, dit is een landelijke aanpassing. Enkel uw specialist kan het streefgebied wijzigen.

 • Wat wordt nu mijn therapeutische range?

De therapeutische range is komen te vervallen.

 • Is het soort klep afhankelijk van de streefwaarde van mijn inr?

Het soort klep is bepalend in welk streefgebied u komt. Echter bestaan deze uit 2 groepen en deze zijn nu gewijzigd.

 • Ik meet en doseer zelf, wanneer ontvang ik mijn nieuw doseerkaartje?

Deze ontvangt u in het eerste kwartaal van 2016. U kunt tot die tijd uw nieuw ontvangen doseerprotocol gebruiken.

Wanneer kan ik de trombosedienst bereiken?

De medewerkers van de trombosedienst zijn op werkdagen van 08.00-17.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 076 502 91 50. Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn we bereikbaar van 17.00-18.00 uur op telefoonnummer: 088 020 95 00. 

Welke voordelen heeft zelfmeten?

Het zelfmanagement biedt u meer vrijheden. Denkt u aan:

 • Een prikpost bezoeken voor bloedafname is niet meer nodig. U kunt zelf het moment waarop u uw INR waardes meet bepalen.
 • Door het volgen van een training krijgt u meer inzicht in uw antstollingstherapie. Hierdoor zal uw instelling verbeteren en heeft u minder last van complicaties.
 • Via internet kunt u via een beveiligde verbinding alle informatie melden aan de trombosedienst. Dit is het digitale logboek van Portavita.
 • Op vakantie gaan is makkelijker omdat u tijdens uw vakantie zelf uw INR bepalen. Wel heeft u tijdens uw vakantie een laptop, tablet of pc met internetverbinding nodig.

Moet ik hiervoor een training volgen?

Ja. Voordat u met zelfmeten kunt beginnen, bieden wij u een korte training aan.
De training bestaat uit 3 contactmomenten van totaal 1 tot 1.5 uur bij u in uw regio.

De 1e week van de training vragen wij u 4x een INR te bepalen; u leert het prikken en het meten van uw INR waarde met de CoaguChek XS door middel van een e-learning die altijd tot uw beschikking blijft. De 2e week wordt uw piktechniek gecontroleerd. De 1e 3 maanden prikt u wekelijks een INR. Na 3 maanden worden uw bevindingen geëvalueerd. De begeleiding, de start- en controlemomenten geven we een op een; hierdoor kunnen we uw gericht advies geven waardoor u sneller vaardig bent.

Ik vind een vingerprik eng, kan ik niet gewoon naar de prikster?

Natuurlijk kunt u naar de prikpost. Als u zelf uw INR bepaalt met een kleine prik in de vinger, bent u wel veel onafhankelijker. Om de vingerprik uit te voeren krijgt u een prikpen die nagenoeg pijnloos in uw vingers prikt. Tevens krijgt u een aantal tips om het gemakkelijker te maken.

Wat kost het?

De trombosedienst hanteert vier tarieven:

 1. Bloedafname op prikpost
  Tarief bestaande uit vier codes: 070706, 079990, 079991 en 190247
 2. Bloedafname aan huis
  Tarief bestaande uit vier codes: 070706, 079991, 079992 en 190247
 3. Bloedafname op hoofdlocatie SHL 'De Poort'                                                                               Tarief bestaande uit drie codes: 070706, 079991 en 190247
 4. Patiënt prikt zelf (Zelfmanagement)
  Tarief per kwartaal met code: 190253.
  Eenmalige trainingsbijdrage met code: 190252.
 5. Patiënt wordt door de zorginstelling geprikt (Nabije Patiënt Test)
  Vastgesteld tarief per kwartaal met code: 190259.

Per zorgverzekeraar kan het bedrag afwijken. Met bijbehorende codes kunt u uw tarief navragen.

De kosten worden door uw basisverzekering vergoed. Het eigen risico is vast gesteld op € 385,- per jaar. Om de kosten van uw eigen risico te spreiden, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of u deze verdeeld over 12 maanden kunt betalen.
Trombosedienst Star-Shl factureert na het beëindigen van een kwartaal het tarief van het zelfmanagement en Nabije Patiënt Test bij de zorgverzekeraar.

Welk risico loop ik als ik zelf meet?

U loopt geen enkel risico als u zelf meet. Het is wetenschappelijk bewezen dat het zelfs veiliger is omdat u meer betrokken bent bij uw therapie. Bovendien kunt bij incidenten direct een INR meten. Trombosedienst Star-Shl
blijft u begeleiden. De communicatie verloopt voornamelijk via de applicatie en voor vragen zijn wij uiteraard ook telefonisch bereikbaar. Indien u problemen heeft met het prikken of de CoaguChek XS kunt u ook op de priklocatie terecht waar u de training heeft gevolgd.

Wat moet ik aanschaffen om te kunnen zelfmeten?

De CoaguChek XS, strips en naaldjes krijgt u bij het 1e contactmoment. U hoeft niets aan te schaffen. Het tarief van het zelfmanagement is een all-in tarief. Dit betekent dat u de CoaguChek XS in bruikleen krijgt en de strips en naaldjes aan u worden verstrekt door de SRTB. Het enige dat u nodig heeft, is een internetverbinding.

En als ik geen internet heb?

Indien u niet beschikt over internet kunt u toch deelnemen aan het zelfmanagement. U geeft uw INR telefonisch door of per sms. In dat geval krijgt u de dag na de prikdag een doseerbrief thuis gestuurd.

Waar bestel ik de materialen die ik nodig heb?

U bestelt de materialen, de strips en naaldjes, via de online applicatie waarin u ook uw INR waardes invult. Trombosedienst Star-Shl stuurt de materialen naar u toe. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u uw bestelling telefonisch doen.

Als mijn zelfmeetapparaat kapot is, wat doe ik dan?

U krijgt de CoaguChek XS in bruikleen. Dit wil zeggen dat SRTB de eigenaar is en dus verantwoordelijk blijft. Wanneer uw CoaguChek XS kapot is, neemt u contact op met de trombosedienst. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk een ander apparaat krijgt. Wij vragen u wel zorgvuldig met de CoaguChek XS om te gaan; het is een dure meter.

Ik moet binnenkort naar het buitenland, wat moet ik regelen?

 • Vraag tijdig bij de trombosedienst een douaneverklaring aan. Met deze douaneverklaring kunt u de meter, strips en naaldjes probleemloos meenemen.
 • Indien u met het vliegtuig reist, adviseren we u om alle materialen in uw handbagage te doen. De temperatuur in de laadruimte is te laag om de materialen in de koffer te vervoeren.
 • U prikt moeiteloos uw INR indien dat noodzakelijk is en noteert deze in uw Digitale Logboek van Portavita; u ontvangt zoals u gewend bent het doseeradvies. Afstand is dus geen belemmering.
 • Indien u dat wilt, ontvangt u een vakantiebrief waarin uw medische gegevens staan.
 • Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen 15 en 32 graden Celsius.
 • Gebruik het zelfmeetapparaat niet op een hoogte boven 4300 NAP.

Ik heb een aangepast streefgebied. Veranderd er iets voor mij? Gezien de nieuwe richtlijnen m.b.t. de INR-streefgrenzen vanaf 01-01-2016, 

Nee, vooralsnog veranderd er niets aan de aangepaste streefgebieden.

Nieuws