Omruilen strips bij vingerprik-methode Lees meer...

Met ISO15189 voldoen aan internationale normen

SRTB heeft, samen met SHL-Groep, ISO 15189 accreditatie ontvangen.

SRTB/SHL-Groep heeft  als het eerste eerstelijns Diagnostisch Centrum in Nederland de ISO15189 accreditatie voor het totale pakket van klinische chemie, microbiologie, POCT, biometrie en trombosedienst behaald.  Dit betekent dat de organisatie aan de normen voldoet die aangeven dat de diagnostiek van goede kwaliteit is en professioneel wordt uitgevoerd. Een extern auditteam van 17 auditoren stelde op locatie vast dat SRTB/SHL-Groep voldoet aan de gestelde eisen.

Trots
Bestuurder Astrid van der Put, is ingenomen met deze certificatie, die ze als een groot compliment voor SHL-Groep en SRTB beschouwt: ”We werken continu aan kwaliteitsverbeteringen in onze processen en dienstverlening, dat waardeer ik erg in onze mensen, de niet aflatende zorg voor de kwaliteit van hun werk. Hierdoor kunnen we veel betekenen voor huisartsen, verloskundigen, instellingen en patiënten. Als volledig geaccrediteerde partner kunnen we blijvend en pro-actiever samenwerken met alle stakeholders in de zorgsector. Daarom zijn we er trots op dat onze kwaliteit op het gebied van lab en medische diagnostiek is bevestigd. Wij zelf vinden het vooral belangrijk dat de eerste lijn dagelijks ervaart dat diagnostiek en de dienstverlening van SRTB/SHL-Groep hen ondersteunt en uiteindelijk ten gunste van de patiënten komt.’

Continue evaluatie
ISO15189 is een internationale standaard voor de accreditatie van medische laboratoria. Alle medische laboratoria in Nederland moeten voor juli 2019 de transitie doorlopen van accreditatie op basis van CCKL Praktijkrichtlijnen naar accreditatie op basis van de ISO15189 norm.

Binnen het ISO-certificaat wordt meer de nadruk gelegd op continue evaluatie van managementprocessen. Astrid vervolgt: “Door het betrekken van diverse stakeholders (klanten, leveranciers) bij deze evaluatie wordt een breder beeld verkregen van hoe processen lopen en hoe kan worden gestreefd naar optimale kwaliteit. Door als organisatie volgens deze strenge norm te werken, kunnen wij betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diagnostiek waarborgen.”

Nieuws